2024-06-16 20:38:47
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· ATLASAI
· KITI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

1:84000 (2 varstų)
Rinktinis Dviejų varstų colyje (1:84000) žemėlapio vakariniam Rusijos imperijos pasieniui (Двухверстная карта западного пограничного пространства) lapas (nuoroda)

Dviejų varstų colyje (1:84000) žemėlapis vakariniam Rusijos imperijos pasieniui (orig. pavadinimas rusų kalba Двухверстная карта западного пограничного пространства) pradėtas spausdinti 1883 metais (didesnei Lietuvos teritorijai žemėlapiai išleisti 1907 – 1915). Šio mastelio žemėlapis iki Pirmojo pasaulinio karo carinėje Rusijoje buvo laikomas pagrindiniu topografiniu žemėlapiu.

Žemėlapio lapai trapeciniai. Jų rėmelių matmenys - 27' ilgumos ir 15' platumos, arba 34,3x33,1 cm (ties 55° lygiagrete). Ilguma skaičiuojama nuo Pulkovo. Lapai numeruojami platumos juostas žymint romėniškais, ilgumos stulpelius - arabiškais skaičiais. (žiūr. vidurinės juostos rinktinį lapą). Žymėjimo pavyzdys XIII-13.

Paprastai žemėlapiai spausdinti iš parengtų formų dviem spalvomis: horizontalės ruda spalva, o visas kitas turinys - juoda. Žemėlapiuose vidinių rėmelių išorėje išbraižytos minutinio tinklo padalos. Neporinių minučių intervalai padalinti į 30 dalių. Gretimų lapų numeriai nenurodyti. Sutinkami 3 arba 5 spalvomis išleisti žemėlapio lapai (papildomai vandenys atspausdinti mėlynai, miškai atspausdinti žalia spalva, keliai ir tinklelis - raudona spalva).

XIV-14

Dvispalvio žemėlpių serijos Vakarinio Rusijos imperijos pasienio žemėlapis (“Двухверстная карта западного пограничного пространства“) lapo XIV-14 (1913) bendras vaizdas

VIII-22

Trijų spalvų žemėlpių serijos Vakarinio Rusijos imperijos pasienio žemėlapis (“Двухверстная карта западного пограничного пространства“) lapo VIII-22 bendras vaizdas. Beje, sutinkami 3 spalvų lapai, kur trečioji spalva ne vandenys, bet miškai (žaliai), tačiau tai veikiau išimtis nei taisyklė.

Двухверстная карта западного пограничного пространства

Dviejų varstų colyje (1:84000) žemėlapio vakariniam Rusijos imperijos pasieniui 5 spalvų lapo III-19 bendas vaizdas

1:84000 mastelio žemėlapiuose gyvenamosios vietovės žymėtos sutartiniais ženklais, nepraleidžiant pavienių sodybų. Po kaimų ir miestų pavadinimais užrašytas kiemų skaičius. Iš 1:21 000 mastelio lauko originalų į sudaromąjį žemėlapį perkeltas beveik visas kelių tinklo brėžinys su mažais tilteliais ir vandens pralaidomis. Pažymėti hidrografijos elementai pradedant melioracijos grioviais. Miškų plotai žemėlapyje užpildyti tankiai išdėstytais 0.6 - 0.8 mm skersmens skrituliukais, neskiriant spygliuočių ir lapuočių medynų, pažymėtos proskynos, kirtimai bei krūmynai. Į žemėlapį 1:84 000 perkeltas toks reljefo brėžinys, koks jis buvo topografinės nuotraukos originaluose. Horizontalės išvestos kas 2 arba 4 sieksnius.

Išanalizavus prieinamus originalius carinės Rusijos dviejų varstų colyje (1:84000) žemėlapius, išleistus 1911-1917 ir Karinių topografų valdybos (RKKA) 1926-1930 metų perleidinius, teigtina, jog didžiąją daugumą žemėlapio lapų, iki kol nebuvo prieinamos naujesnės kartografinės medžiagos pagal kurią būtų galima daryti atnaujinimus, RKKA perleido be pakeitimų ir pataisymų (Latvijos teritorija maždaug iki 1925-1926 m., Baltarusijos teritorija iki 1925-1930 metų), tiesa, dažnai naudojo 1913-1917 metais atnaujintą topografinę nuotrauką (kas perleistus žemėlapius daro dar įdomesniais). Didesni pataisymai pastebimi lapuose, kuriuos RKKA perleido pasinaudojusi WIG (lenkiškais) 1:100000 mastelio žemėlapiais.

Plačiau apie žemėlapių laidas galte pasiskaitinėti forume.

Rinktiniame lape mėlyna ir žalia spalva pažymėti skaitmenizuoti 1:84000 mastelio žemėlapiai.

Lenkijos WIG (Karinis geografinis institutas) ankstyvuoju periodu 1919-1923 perleido (dažniausiai be pakeitimų) ir carinės Rusijos imperijos žemėlapius masteliu 1:84000, mastelis šiuo atveju būdavo transformuojamas į 1:100000. Rinktiniame lape WIG parengti žemėlapiai pavaizduoti žalia spalva. Įdomus pastebėjimas apie WIG žemėlapių (1:84000 perleidimų) pavadinimų. WIG išleido žemėlapius (perleidinius) ir tik su carinės Rusijos imperijos žemėlapių numeracija (papildomai nurodant didžiausios gyvenamosios vietovės lape pavadinimą) ir lygiagrečiai naudojant tipinę WIG 1:100000 žemėlapių numeracija (Pirmasis tipas) ir tik tipinę WIG 1:100000 žemėlapių numeraciją (Pirmasis tipas), nurodant,jog žemėlapis parengtas pagal carinės Rusijos imperijos žemėlapį masteliu 1:84000. WIG vietovardžių pavadinimus sulenkino (arba stengėsi tai padaryti), turinys liko nepakeistas (žiūr. pavyzdžius žemiau).

XIII-22
2 varstų colyje (1:84000) žemėlapio XIII-22 fragmentas, topografinė nuotrauka 1910, žemėlapis spausdintas 1916.
XII-22
2 varstų colyje (1:84000) žemėlapio XIII-22 fragmentas, topografinė nuotrauka 1910, žemėlapis spausdintas 1927 (RKKA, be atnaujinimų).
XIII-22
WIG 1:100000 mastelio žemėlapio XIII-22 Kurzeniec, 1921 fragmentas
XIII-22
WIG 1:100000 mastelio žemėlapio XIII-22 Kurzeniec, 1922 fragmentas
T23
Karte des Westlichen Russlands žemėlapio, išleisto pagal carinės Rusijos imperijos 1:84000 žemėlapį, T-23 Isha fragmentas (1:100000, 1917)
T-23 Isha
Karte des Westlichen Russlands žemėlapio, išleisto pagal carinės Rusijos imperijos 1:84000 žemėlapį, T-23 Iza fragmentas (1:100000, 1919)
Carinės Rusijos imperijos skirtingo mastelio varstinių žemėlapių tai pačiai vietovei palyginimą galite peržvelgti ČIA.
Visų surinktų į kolekciją 0-XX eilių žemėlapių masteliu 1:84000 sąrašą su pagrindinėmis charakteristikomis (topografinė nuotrauka, leidimo/perleidimo metai, leidėjas) rasite ČIA.
Šiaurinės juostos žemėlapio 1:84000 (colyje du varstai) “Двухверстная карта западного пограничного пространства“ (Dviejų varstų colyje (1:84000) žemėlapis vakariniam Rusijos imperijos pasieniui) lapai atvaizdavo dabartinių Latvijos šiaurinės dalies, Estijos teritorijas. Žemėlapio lapų numeracija analogiška, tik prie romėniško skaičiaus, žyminčio eilutę, prirašoma raidė S (kirilica С), pvz.: VIc-19.

Двухверстная карта западного пограничного пространства

Dviejų varstų colyje (1:84000) orig. pav. Двухверстная карта западного пограничного пространства šiaurinės juostos žemėlapių rinktinis lapas (spalva pažymėti skaitmenizuoti žemėlapiai)

2-верста С.Петербург

Rinktinis žemėlapių masteliu 2-varstai colyje (1:84000) lapas (S.Peterburgo gubernija, Suomių įlankos pakraštys). Įdomu, jog šie žemėlapiai išleisti pagal 1890-ųjų m. topografinės nuotraukos duomenis, žemėlapių turinys atvaizduotas spalvomis (miškai žaliai, vandenys - mėlynai, geležinkeliai - raudonai, kita - juodai), reljiefas brūkšniavimu, kai kuriuose lapuose horizontalėmis. Panašu, jog pasinaudota ankstesnės topografinės nuotraukos medžiaga. Žemėlapio legendoje pavadinimas 1913 Menevrų rajono žemėlapis (Карта района маневров 1913), lapai III-1 ir III-1 (кл.) išleisti 1918. S.Peterburgo apylinkių 2-varstų colyje žemėlapiai nors ir persidengia su vakarinio pasienio 2-varstų colyje žemėlapiais, tačiau lapai nesutampa, turinys pagal skirtingų metų topografinę nuotrauką.

Suomijos pakrantes, Suomijos įlankos salas apėmė (atvaizdavo) Topografų depo parengtas ir 1855-56 metais išleistas žemėlapis pavadinimu "Suomijos pakrančių žemėlapis" (Originalus pavadinimas "Карта прибрежных частей Финляндии". Žemėlapio rengimo darbamas vadovavo pulkininkas Gustaf Adolf Kalmberg. Žemėlapio mastelis 1:84000, žemėlapis susideda iš atskirų lapų, kurie sąlyginai susikirstyti į du albumus (dvi dalis). Žemėlapiai įvardinti eilės numeriu (Ряд) - romėnišku skaitmeniu ir lapo numeriu - arabišku skaitmeniu - eilėje (Лист). Žemėlapio turinys atvaizduotas sutartiniais ženklais ir spalvomis, naudotos 2 spalvos, miškai atvaizduoti žaliai, visas kitas turinys - juoda spalva. Reljiefas neatvaizduojamas. Rinktinis "Suomijos pakrančių žemėlapio" (Originalus pavadinimas "Карта прибрежных частей Финляндии") lapas, 1855-1856, 1:84000 (Nuoroda).

1:84000

Suomijos pakrančių žemėlapio" (Originalus pavadinimas "Карта прибрежных частей Финляндии") lapo Ряд IV Лист 5 fragmentas, 1855, 1:84000

Atnaujinta 2014 08 10
www.maps4u.lt ©
Žemėlapio M 1:84000 lapas XII-18 (pilnas dydis, nuoroda)

Dviejų varstų colyje žemėlapio vakariniam Rusijos imperijos pasieniui (Двухверстная карта западного пограничного пространства) M 1:84000 lapas XII-18 (pilnas dydis, žiūr. nuorodą aukščiau).

1:84000

Dviejų varstų colyje žemėlapio vakariniam Rusijos imperijos pasieniui (Двухверстная карта западного пограничного пространства) M 1:84000 lap XII-18 bendras vaizdas

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.04 sekundes 7,659,619 unikalūs lankytojai