2024-07-18 13:10:42
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

JAV (AMS) ŽEMĖLAPIAI
Rinktinis JAV AMS žemėlapių masteliu 1:25000, apimančių Lietuvos teritoriją lapas

Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) kariuomenės inžinerinio korpuso žemėlapių tarnybos (angl. army maps service, corps of engineers  trumpinys AMS) pokaryje (1952-1953) parengtos žemėlapių masteliu 1:25000 serijos M851, M852, N851 (GSGS 4414) lapai apima ir dalį Lietuvos teritorijos - serijos N851 žemėlapiai - Klaipėdos kraštą, serijos M852 žemėlapiai - Lietuvos-Lenkijos pasienį, pietinę Lietuvą, serijos M851 žemėlapiai - Lietuvos-Karaliaučiaus srities pasienį (žiūr. rinktinį lapą). Visi serijų M851, M852, N851 žemėlapiai parengti remiantis vokiškais atitinkamos numeracijos žemėlapiais masteliu 1:25000 (Messtischblatt'ais). Žemėlapių užrėmyje nurodyta ir pirminiai žemėlapių šaltiniai (lenkiški WIG 1:25000, vokiški 1:25000 žemėlapiai), pirminių šaltinių data (neretai informacija netiksli arba interpretuota savaip). Žemėlapių serija pavadinta Poland 1:25000. Žemėlapiai numeruoti atitinkamai vokiškiems Messtischblatt'ams, papildomai lapai įvardinti didžiausios gyvenamosios vietovės lape pavadinimu (Lietuvą apimantys lapai įvardinti ir lietuviškais vietovardžiais pvz: LIŠKEVA ir sulenkintais vietovardžiais pvz: DRUSKIENIKI). Kadangi turinys (išskyrus kilometrinį tinklą) kopijuotas iš vokiškų Messtischblatt'ų, vietovardžiai užrašyti taip pat ir lietuviški (su lietuviškomis raidėmis) ir sulenkinti.

Žemėlapių lapų dydis kaip ir Messtischblatt'ų -  rėmelių matmenys 10' ilgumos ir 6' platumos, ilguma skaičiuota nuo Grinvičo.

Papildoma informacija užrėmyje: sutartiniai ženklai, sutrumpinimai (su vertimu į anglų ir prancūzų kalbas), gretimų lapų išdėstymas, administracinis suskirstymas, mastelis, nurodyta deklinacija, įbrėžtas kilometrinis tinklas. Kai kuri informacija pateikta ir prancūzų kalba.

Rinktinis JAV AMS žemėlapių masteliu 1:100000, serija M651, lapas

JAV AMS karo pabaigoje (1944-1946) parengė ir išleido topografinių žemėlapių masteliu 1:100000 seriją M651 (GSGS 4614), apimančią Lenkiją, Rytų Prūsiją ir Lenkijos-Lietuvos, Lenkijos-Baltarusijos pasienį (tame tarpe ir dalį Lietuvos teritorijos). Serijos pavadinimas Poland 1:100000. Žemėlapių lapų dydis 1° ilgumos ir 30' platumos, ilguma skaičiuota nuo Grinvičo. Pirminis šaltinis - vokiškieji 1:100000 (1911-1944, tame tarpe ir Karte des westlichen Russland serijos žemėlapiai), WIG 1:100000, 1:25000, vokiškieji 1:25000 mastelio žemėlapiai. lietuviškieji 1:25000, 1:100000, 1:400000 mastelio žemėlapiai. JAV AMS M651 serijos žemėlapiai sukompiliuoti naudojant įvairią ir įvairaus laikmečio topografinę medžiagą, turinys neretai pasenęs, remiantis Britų žvalgybine medžiaga, atnaujintas kelių tinklas. Reljefas atvaizduotas horizontalėmis ir spalvomis (kas 50 metrų).

Žemėlapių serijos M651 lapai užvadinti lotyniška raide, nurodančia eilę ir skaičiumi, nurodančiu lapo padėtį eilėje bei didžiausios gyvenamosios vietovės lape pavadinimu (žiūr.rinktinį lapą). Lapai atspausdinti spalvotai, tačiau dėl generalizuoto turinio, schematiškumo ir neretai pasenusios pirminės medžiagos atrodo gana menkavertiškai.

Papildoma informacija užrėmyje: sutartiniai ženklai, sutrumpinimai (su vertimu į anglų ir prancūzų kalbas), gretimų lapų išdėstymas, administracinis suskirstymas, mastelis, nurodyta deklinacija, įbrėžtas kilometrinis tinklas, kita informacija.

Vištytis 1:100000 J-17

AMS serijos M651 žemėlapio J-17 Kalvarija fragmentas, apimantis Vištyčio miestelį ir apylinkes, 1944

Rinktinio JAV AMS žemėlapių masteliu 1:250000, serija N501, lapo fragmentas, apimantis Lietuvą

JAV kariuomenės inžinerinio korpuso žemėlapių tarnybos (AMS) pokaryje (1952-1958) parengta žemėlapių masteliu 1:250000 serija N501, apimanti Rytų Europą, tame tarpe ir Lietuvą (žiūr. rinktinį lapą). Serijos žemėlapiai parengti remiantis vokiškais žemėlapiais masteliu 1:100000, 1:300000, RKKA žemėlapiais masteliu 1:100000, 1941-1944 m. aerofotografija.

Žemėlapių serija pavadinta Eastern Europe 1:250000. Žemėlapiai numeruoti pagal tarptautinį žemėlapio lapą, suskaidant jį į 12 dalių, prirašant pusrutulį nurodančią raidę N, pvz: NN-34-6, žiūr. rinktinį lapą). Lapo papildomai įvardijamas ir didžiausios gyvenamosios vietovės lape pavadinimu.
Žemėlapių lapų, apimančių Lietuvos teritoriją, dydis  2° ilgumos ir 1° platumos, ilguma skaičiuota nuo Grinvičo.

Papildoma informacija užrėmyje: sutartiniai ženklai, sutrumpinimai, gretimų lapų išdėstymas, administracinis suskirstymas, mastelis, kita informacija.

Rinktinio JAV AMS žemėlapių masteliu 1:1000000 (tarptautinis žemėlapis), serija 1301, lapo fragmentas, apimantis Lietuvą
JAV kariuomenės inžinerinio korpuso žemėlapių tarnybos (AMS) pokaryje (1952-1955) parengta žemėlapių masteliu 1:1000000 serija 1301 (GSGS 2758), apimanti visą pasaulį. Serijos žemėlapiai parengti remiantis visa prieinama panašaus mastelio kartografine medžiaga.
Žemėlapių serija pavadinta World 1:1000000. Žemėlapiai numeruoti pagal tarptautinį žemėlapio lapą, prirašant pusrutulį nurodantį prierašą (pvz: North N-34, N-35). Lapas papildomai įvardijamas ir dviejų didžiausių gyvenamųjų vietovių lape pavadinimu. Jeigu lapas apima dalį tarptautinio formato lapo teritorijos, tai nurodoma serijos 1301 žemėlapio pavadinime (raidėmis PT, pvz: North N33&PT 34).
Žemėlapių lapų dydis skirtingas, ilguma skaičiuota nuo Grinvičo.

Papildoma informacija užrėmyje: sutartiniai ženklai, sutrumpinimai, gretimų lapų išdėstymas, administracinis suskirstymas, mastelis, kita informacija.
AMS parengtas Kauno miesto planas, 1952-1955, 1:40000
Labai neinformatyvus AMS 1952-1955 parengtas Kauno miesto ir apylinkių planas, mastelis 1:40000.
AMS žemėlapiai masteliu 1:50000 (serijos M752, M753, N701, N705)

Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) kariuomenės inžinerinio korpuso žemėlapių tarnybos (angl. army maps service, corps of engineers trumpinys AMS) pokaryje (1953- iki 1980) parengė ir išleido žemėlapių masteliu 1:50000 (1 cm-500 m.) serijas M752 (apima Rytų Prūsiją/Kaliningrado sritį), M753 (Apima Lenkijos ir Baltarusijos teritorijas), N701, N705 (Lietuvos, Baltarusijos teritorijos). Pirminis šaltinis-vokiškieji 1:25000, lenkiškieji 1:25000, 1:100000, Sovietų kariuomenės GŠ 1:25000, 1:50000 mastelio žemėlapiai, kta naujausia kartografinė medžiaga. Vėlesniųjų laidų žemėlapiuose pirminis šaltinis dažniausiai nenurodytas.

N705 serijos žemėlapiai išleisti viena spalva, kitų (M752, M753, N701) serijų žemėlapiai - spalvotai.

Žemėlapių lapų dydis 15′ platumos x 20′ ilgumos, skaičiuotos nuo Grinvičo.

Žemėlapių lapai pavadinti keturženklio arabiško, vienaženklio (I-IV) romėniško skaičiaus kombinacija ir didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimu. Pirmieji du skaitmenys nurodo stulpelį, kuriame yra lapas (didėjimo į rytus tvarka), sekantys du skaitmenys nurodo eilutę, kuriame yra lapas (didėjimo į šiaurę tvarka), romėniškas skaičius nurodo lapo padėtį menamame kvadrate (žiūr. rinktinį lapą).

Reljiefas atvaizduotas horizontalėmis.

Papildoma informacija užrėmyje:   sutartiniai ženklai, sutrumpinimai (kartais su vertimu į prancūzų, vokiečių kalbas), gretimų lapų išdėstymas, administracinis suskirstymas, mastelis, nurodyta deklinacija, įbrėžtas kilometrinis tinklas, kita informacija.

AMS M752, M753, N701

Rinktinis AMS serijų M752, M753, N701, N705 žemėlapių masteliu 1:50000 lapas (Lietuva ir gretimos teritorijos), mėlyna spalva pažymėti skaitmenizuoti žemėlapiai

AMS N701

AMS serijos N701 žemėlapio masteliu 1:50000 3626-I Ūdrija fragmentas (Meteliai, Dzūkija, 1974)

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.02 sekundes 7,690,849 unikalūs lankytojai