2024-06-17 19:16:00
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· 1:10000
· 1:25000
· 1:5000
· KITI
· ATLASAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

KITI - PAVIENIAI
Pavieniai (ne rinkiniuose) Tarpukario Lietuvoje išleisti topografiniai žemėlapiai

Šiame skyrelyje bandysime apžvelgti svarbiausius Tarpukario Lietuvos laikmečio (1918-1940) pavienius (nesudarančius tapataus mastelio žemėlapių rinkinių) topografinius žemėlapius. Visi šiame skyrelyje apžvelgti žemėlapiai yra maps4u.lt kolekcijoje, kai kurie žemėlapiai bus pateikiami maps4u.lt svetainės lankytojų peržiūrai.

L: R.Girkus ir bendraautorės "XX a.pirmos pusės Lietuvos žemėlapiai". AGI 2010.

Didžiosios Lietuvos žemėlapis

Didžiosios Lietuvos žemėlapis

Mastelis 1:1680000

Žemėlapis išspausdintas leidinyje Mūsų Kalendorius, 1918 m.

(Pasididinti).

J.Franckevičius Žemėlapis Žemaičių vyskupijos

J.Franckevičius Žemėlapis Žemaičių vyskupijos su etnografiniu Lietuvių plotu

Mastelis 1:1040000 (49x44 cm), 1919 m. Sukrauta Švyturio bendrovės sandėlyje. Ilguma skaičiuota nuo Grinvičo.

Žemėlapio originalo savininkas p. Andrius Sviderskas, Panevėžys (dėkojame už žemėlapio kopiją).

Pilno dydžio žemėlapis (nuoroda).

Lietuva 1920 Lietuvos žemėlapis.
Mastelis 1:1 050 000, žemėlapio dydis 42 x 36 cm.
Autorius - A.Iešmanta, išleido Dirvos bendrovė. Žemėlapis panašus į žemiau pateiktą žemėlapį, tikėtina, jog ši laida yra ankstesnė.
Lietuvos žemėlapis 1920 Lietuvos žemėlapis.
Mastelis 1:1 050 000, žemėlapio dydis 42 x 36 cm.
A.Iešmantos parengtas priedas prie „Dirvos" bendrovės leidinio „Lietuvos Taikos sutartis su Rusija". Lietuvos valstybės spaustuvės litografija, Kaunas, 1920 metai.
Boundaries of Lithuania

Map of Lithuanian Republic

Lietuvos Respublikos žemėlapis
Mastelis 1:2400000, žemėlapio dydis 24 x 30 cm.
Jonas Žilius. Priedas knygai „Lietuvos rubežiai. Istoriškai etnografiška studija". Niujorkas (C.S.Hammond and Co.), 1920m.

Žemėlapis pilnu dydžiu (nuoroda).

Lietuvos Respublikos žemėlapis 1921

Lietuvos Respublikos žemlapis (Lietuvos Respublikos žemėlapis).

Rubežiai čia parodyti taip kaip jie buvo nustatyti: šiaurėse, sutartimi su latviais; rytuose, sutartimi su rusais; pietuose ir vakaruose, šį žemėlapį darant, rubežiai da nebuvo nustatyti, todėl jie čia yra tokie, kaip Lietuvos valdžia reikalavo. (kalba netaisyta).

Išleista Keleivio, Bostonas JAV, 1921.

Žemėlapyje įvardintos Lietuvos apskritys ir valsčiai, pateiktas nedidelis žemėlapis pavadinimu 1920-1921 Lietuva lekų ir aliantų apkapota.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda)

Lietuvos Paštų sekimo schema, 1922 Lietuvos paštų sekimo žėmlapis.
Mastelis 1:560 250, žemėlapio dydis 84 x 67cm.
Leidėjas: Paštų, telegrafo ir telefonų valdyba. Margolino litografija Kaunas, 1922 metai.

Kalnuotumo ir nuotakumo žemėlapis. P. Matulionis

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis su žymesnėmis apgyventomis vietomis, iš naujo sustatytas 1918-1920

Mastelis 1:630000, žemėlapio dydis 98x98 cm.

Sudarė: P.Matulionis.

Leidėjas:S.Schropp'sche Lehrmittel Handlung, Berlin NW7.

Litografijas ir spausdinimas: Georg Westermann in Braunschweig.

1924 m. (?)

Lietuvos Miškų Žemėlapis 1927 Lietuvos miškų žemėlapis.
Mastelis 1:800 000, žemėlapio dydis 57 x 45 cm.
Parengė dail. Jomantas pagal P.Matulionio žemėlapį. Priedas P.Klimo knygai „Lietuvos geografija", 1927m.
Lietuvos Žemėlapis, Matulionis 1928

Lietuvos žemėlapis

Mastelis 1:800000. Sudarytojas P.Matulionis, 1928 m. leidinys. Leidėjas "Lietuvos šauklys", atspausta Žiedo spaustuvėje.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Tarasenka Lietuvos piliakalniai 1928 Archeologinis Lietuvos žemėlapis (Archäologische Übersichtskarte von Litauen).
Mastelis 1:450 000, žemėlapio dydis 93 x 80 cm.

Sudarė Petras Tarasenka, knygos „Lietuvos archeologijos medžiaga" priedas. „Žiedo" fotolitografija, Kaunas, 1928 metai.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Geležinkeliai

Lietuvos geležinkelių žemėlapis.

Mastelis 1:2000000, ape 1928-1929 m.

Geležinkelių bataliono (kuopos) 10 metų darbuotės schema.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

 

Lietuvos paštų žemėlapis 1929 Lietuvos paštų žemėlapis.
Mastelis 1:750 000.

Sudarė Pašto valdyba. Kaunas, 1929 metai.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Lietuvos kelių žemėlapis 1929

Lietuvos kelių žemėlapis su atstumais.

Mastelis 1:500000, žemėlapio dydis 82x72 cm (kitais šaltiniais 85x73 cm), sulankstyto dydis 11x22 cm. Sudarytojas J.Taleikis, išleido taip pat J.Taleikis, "Žiedo" litografija. Kaunas 1929 m.

Lietuvos žemėlapis 1929

Lietuvos žemėlapis

Mastelis 1:800000, 1929 m.

Mūsų Rytojaus leidinys.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Lietuva Lietuvos žemėlapis.
Mastelis 1:1976000, žemėlapio dydis 22 x 19 cm.

Braižė Karo topografijos skyriaus braižytojas R.Pesys, „Skautų aido" leidinys, 1930m.

Žemėlapis publikuotas kaip priedas P.Babicko knygai „Gintaro krantas", 1932m.

Žemėlapis pilnu dydžiu (nuoroda).

Lietuvos geležinkelių žemėlapis 1930 Lietuvos geležinkelių žemėlapis (Carte des Chemins de Fer de l'Etat Lithuaniens).
Mastelis 1:1 000 000, žemėlapio dydis 50 x 41 cm.

Išleistas 1930 metais.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

K.Urba Lietuva

Ministro Dr.J.Šaulio rūpesčiu dailininko K.Urbos 1930 m. Šveicarijoje nutapytas Lietuvos žemėlapis.

Mastelis 1:200000, žemėlapio dydis 3,5x3,5 metro.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Lietuvos žemėlapis, Mūsų rytojus 1930 Lietuvos žemėlapis.
Mastelis apie 1:1 500 000, žemėlapio dydis 32 x 24 cm.

Braižė A.Kairys. Spaudė „Litografija Pressa", Kaunas, Ožeškienės 2.

Publikuota ir platinta su  leidiniu "Mūsų kalendorius 1930 metai".

Lietuvos oro susisiekomo schema

Lietuvos oro susisiekimo schema (Lithuanie Direction D'Aeronautique, zones interdites, voies aeriannes, et passages).

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Lietuvos upių hidrografinis hipsometrinis žemėlapis

Lietuvos upių ir jos baseinų hipsometrinis ir hidrografinis žemėlapis

Mastelis 1:300000.

Sudarytojas S.Mižutavičius (vėliau pavardę pakeitė į L.Mindaugas), redaktorius S.Kolupaila (Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Hidrometrijos biuras).

Žemėlapiui sudaryti panaudota carinės Rusijos imperijos žemėlapiai masteliu 1:84000, Vokietijos žemėlapiai masteliu 1:100000. Ištaisyti didesni vietovės pokyčiai bei sulietuvinti vietovardžiai. Žemėlapis parengtas 1930 m. tačiau nepublikuotas. Vienintelis žinomas originalas saugomas AGI.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Orinio susisiekimo tvarkarastis LOT tvarkaraštis Kaunas-Palanga

Orinio susisiekimo tvarkaraštis (1939) iš Kauno oro uosto

1 d. (nuoroda)

2 d. (nuoroda)

3 d. (nuoroda)

Lietuvos susisiekimo kelių žemėlapis 1932

Lietuvos susisiekimo kelių žemėlapis (Verkehrs-Karte von Litauen)

Publikuotas 1932-33 metų leidinyje Lietuvos kelionių vadovas.

Pateikta plačiųjų bei siaurųjų geležinkelių, vandens transporto (garlaivių), autobusų susisiekimo linijos, Kauno miesto ir priemiestinio susisiekimo schema.

Be mastelio.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Kelionių vadovas 1932-1933 (nuoroda).

A.Klimas Lietuvos geografija 1933

Lietuva (be mastelio)

Žemėlapis publikuotas Adolfo Klimo Lietuvos geografija (IV pataisytas ir papildytas leidimas, "Dirvos" bendrovės leidinys, Kaunas-Marijampolė 1933)

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė Vytauto Didžiojo laikais Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vytauto Didžiojo laikais, žemėlapis Albumae Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti
Kaunas, Spindulio spaustuvė, 1933 (Braižė B. Lazauskas)
Lietuvos žemėlapis 1933 Lietuvos žemėlapis (Karte v. Litauen).
Mastelis 1:1 400 000, žemėlapio dydis 31 x 26 cm.
Priedas J.Krikščiūno knygai „Lietuvos žemės ūkis", 1933 metai.
Lietuvos žemėlapis Lietuvos žemėlapis.
Mastelis 1:2 000 000, žemėlapio dydis 18 x 16.

Braižė Karo topografijos skyriaus braižytojas R.Pesys

Išleistas 1933-

Lietuva, Kalionių vadovas 1934-35

Lietuvos susisiekimo kelių žemėlapis (Verkehrs-Karte von Litauen)

Publikuotas 1934-35 metų leidinyje Lietuvos kelionių vadovas. Be mastelio

Pateikta plačiųjų bei siaurųjų geležinkelių, vandens transporto (garlaivių), autobusų susisiekimo linijos, Kauno miesto ir priemiestinio susisiekimo schema.

Kelionių vadovas 1934-1935 (nuoroda).

Lietuva Pašto vokas

Lietuvos žemėlapis ant pašto voko.

Spaudos fondo leidinys (spaudas 1935 m.).

Žemėlapis pilnu dydžiu (nuoroda).

Lietuvos žemėlapis su Europos intarpu Lietuvos žemėlapis (su Europos intarpu).
Mastelis 1:1500000, žemėlapio dydis 32 x 26 cm.
Braižė Bronius Lazauskas. „Spindulio" litografija, Kaunas, 1935 - 1936m.
Lietuvos žemėlapis su intarpu Lietuvos žemėlapis (su Europos intarpu).
Mastelis 1:1500000, žemėlapio dydis 32 x 26 cm.
Braižė Bronius Lazauskas. „Spindulio" litografija, Kaunas, 1936m. Žemėlapis spausdintas kaip priedas S.Tarvydo knygai „Lietuvos geografija". Leidykla „Sakalas", 1937m.

 

Žemėlapis pilnu dydžiu (nuoroda).

Lietuvos subdiluvinis žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis (Pre-quarternary geological map of Lithuania). Parengė J.A.Dalinkevičius.

Mastelis 1:750000, 1937.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Lietuvos dirvožemių žemėlapis Lietuvos dirvožemių žemėlapis.
Mastelis 1:200 000, žemėlapio dydis 90 x 76 cm.

Sustatė prof. Viktoras Ruokis. Spausdinta „Spindulio" spaustuvėje, Kaune. Priedas Žemės ūkio akademijos metraščiui, 1937m.

Žinomas tik šis vienas Lietuvos dirvožemių žemėlapio lapas.

Matulionis Kalnuotumo ir nuotakumo žemėlapis 1937

Lietuvos kalnuotumo ir nuotakumo žemėlapis

Mastelis 1:800 000, matmenys 57 x 49.

Sudarė P.Matulionis.

„Dirvos" bendrovės leidinys. Spaudė „Spindulio" įmonė, 1937.

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio

Istorinis Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio. (kartu su Lietuva nuo St.Batoro laikų iki 1795 m. 1:3000000)

Parengė O.Girčytė-Maksimavičienė. Kartografijos ir braižybos darbus atliko Karo Topografijos skyrius.

Mastelis 1:1400000

Švietimo ministerijos leidinys Nr.491, Kaunas 1937, spaudė akc. bendrovės Spindulys spaustuvė.

Žemėlapis pilnu dydžiu (nuoroda).

Publikuojama minint 94-ąsias atkurtos Lietuvos kariuomenės metines.

Lietuva sieninis žemėlapis. Vireliūnas 1937

Lietuva

Mastelis 1:300 000, matmenys 1,62 m. x 1,5 m.

Antano Vireliūno (1887-1925) parengtas sieninis Lietuvos žemėlapis. Kooperacijos „Spaudos fondas" leidinys. Pirmą kartą žemėlapis išleistas apie 1930 metus, jau po autoriaus mirties. Paskutinė - ketvirtoji laida - 1937 metais.
A.Vaičiulaitis Lietuvos žemėlapis 1:1200000 1937 Lietuvos žemėlapis.
Mastelis 1:1 200 000, žemėlapio dydis 44 x 32 cm.
Sudarė Aleksandras Vaičiulaitis, braižė P.Leknickas, pirmoji laidas 1937 metais. „Spaudos fondo" litografija ir leidinys.
Lietuvos miškų žemėlapis 1938 Lietuvos miškų žemėlapis.
Mastelis 1:1 000 000, žemėlapio dydis 57 x 45 cm.

Sudarė J.Gudonis, Miškų departamentas.

Priedas knygai „Žemės ūkio ministerijos veikla 1918-1937m.", Metraštis, XX t. „Spindulys", Kaunas, 1938 metai.

Gyvūnija ir urėdijų ribos 1938 Lietuvos miškų žemėlapis su urėdijų ribomis ir gyvūnija (kalkė ant Lietuvos miškų žemėlapio, žiūr.aukščiau)
Lietuvos žemėlapis Vireliūnas

Lietuvos žemėlapis

Žemėlapio aurorius Antanas Vireliūnas, mastelis 1:1250000, 1938.

Žemėlapis pilnu dydžiu (nuoroda).

Vienodo Magnetinio nukrypimo kreivės

Vienodo magnetinio nukrypimo kreivės.

Mastelis 1:1000000 (Rokiškio anomalija 1:125000), 1939-1940 m.

Parengė Karo topografijos skyrius, išleido Spindulio spaustuvė Kaune.

Lietuvos kelių žemėlapis 1939 Lietuvos kelių žemėlapis su atstumais (Carte des routes de Lithuanie, Verkehrs karte von Litauen).
Mastelis 1:500 000, žemėlapio dydis 81 x 70 cm.
Žemėlapį sudarė ir išleido J.Taleikis, braižė  B.Lazauskas (Lazėnas). Lietuvos autoklubo leidinys. „Žiedas", Kaunas, 1939m metai (maps4u.lt nuomone žemėlapis išleistas šiek tiek anksčiau - 1932-1936 metais)
A. Vaičiukaitis Lietuvos žemėlapis 1939 Lietuvos žemėlapis.
Mastelis 1:1 200 000, žemėlapio dydis 44 x 32 cm.
Sudarė Aleksandras Vaičiulaitis, braižė P.Leknickas, pirmoji laida 1937 metais. „Spaudos fondo" litografija ir leidinys, 1939m. Laida su naujomis Lietuvos sienomis.
Mantnieks Lietuva 1940

P.Mantnieko Lietuvos žemėlapis

Mastelis 1:1100000, išleistas 1940. Žemėlapyje atvaizduotos Lietuvos sienos pagal faktinę situaciją kai 1940 m. – Lietuvą okupavus SSRS, įsteigiama Lietuvos SSR, buvusios Lietuvos teritorijoje ir dar prijungiama šiek tiek žemių iš Vilniaus krašto (Švenčionys, Druskininkai). Sienos skiriasi nuo A.Vaičiulaičio žemėlapio (žiūr. aukščiau)

Lietuvos kelių žemėlapis 1939

Lietuvos kelių žemėlapis

Mastelis 1:10000000. Pirmą kartą publikuotas 1940 metais leidinyje "Žemaičių plentas" 1939. Kelių valdybos leidinys, redaktorius A.Butavičius, spausdinta "Spindulio" spaustuvėje Kaune. Sutinkama dar kelios šio žemėlapio laidos (tikėtina, jog visos 1940).

Žemėlapis peržiūrai (nuoroda).

Lietuvos kelių žemėlapis 1940

Lietuvos kelių žemėlapis

Mastelis 1:10000000. Pirmą kartą publikuotas 1940 metais leidinyje "Žemaičių plentas" 1939. Kelių valdybos leidinys, redaktorius A.Butavičius, spausdinta "Spindulio" spaustuvėje Kaune. Kita žemėlapio versija (žiūr. aukščiau), su vokiškais ženklų paaiškinimais.

Lietuvos Kelių žemėlapis 1939

Lietuvos kelių žemėlapis (Carte Routiere de Lithuanie).

B.Lazėno braižytas (tikriausiai J.Taleikio žemėlapis imtas kaip pavyzdys), Lietuvos automobilių klubo užsakymu "Spindulio" spaustuvėje atspaustas Lietuvos kelių žemėlapis, kuriame Klaipėdos kraštas jau Vokietijos sudėtyje, Vilniaus kraštas Lietuvos sudėtyje. Šiame žemėlapyje Vilniaus kraštas "priklijuotas". Žemėlapio mastelis 1:500000, dydis 76x62 cm (sulankstomas).

A.Ptašeko knygyno Lietuva 1940

Lietuvos žemėlapis

Mastelis 1:450000, žemėlapio dydis 97x81 cm.

A.Ptašeko knygyno leidinys, 1940 m.

Papildomai Kauno miesto ir Vilniaus miesto planai.

Lietuva 1940

Lietuvos žemėlapis.

Mastelis 1:2000000, žemėlapio dydis 21x18 cm.

Sudarė. B.Lazėnas (1940)

Lietuva 1940

Lietuva

Mastelis 1:1300000, braižė P.Leknickas, Spaudos fondo leidinys (1940).

Žemėlapyje atvaizduotos 1940 m. Lietuvos sienos.

Žemėlapis pilnu dydžiu (nuoroda)

Lietuvos TSR žemėlapis

LTSR žemėlapis (fizinis žemėlapis), 1:600000.

Braižė Kazys Kilna, išleido LTSR Valstybinė leidykla. Žemėlapis išleistas 1940 m. pabaigoje - 1941 m.pradžioje ir atvaizduoja Lietuvos TRS sienas po 1940 lapkričio 6 d. TSRS AT prezidiumo įsako, kuriuo nustatyta Lietuvos ir Baltarusijos siena. Lietuvai atiteko lietuviškos Adutiškio, Daugėliškio, Dieveniškių, Druskininkų, Marcinkonių, Mielagėnų, Ratnyčios, Rudnios, Švenčionių, Tverečiaus apylinkės – viso 2647 km² (82.000 gyventojų).

Žemėlapis pilnu dydžiu (nuoroda)

Lietuvos upių baseinų hidrografinis žemėlapis 1943

Lietuvos upių baseinų hidrografinis žemėlapis

Mastelis 1:1100000, autorius Vandens valdybos Hidrografijos skyriaus darbuotojas S.Mižutavičius (L.Mindaugas). 1943.

Žemėlapis sudarytas pasiremiant Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Hidrometrijos biuro (vadovas S.Kolupaila) Lietuvos upių ir jos baseinų hipsometriniu ir hidrografiniu žemėlapiu (žemėlapio sudarytojas S.Mižut border=travičius). Žemėlapio mastelis 1:300000, sudarytas 1930 (nepublikuotas).

Atnaujinta 2013 07 07
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.02 sekundes 7,660,533 unikalūs lankytojai