2013 06 27
Parašė admin· 2013-06-26 18:36:03
N-35-5-V Sutvarkėme ir nauja informacija papildėme RKKA (Рабоче-крестьянская Красная армия, Darbininkų ir valstiečių raudonoji armija, trumpinys RKKA) žemėlapių masteliu 1:50000 skyrelį. Iki Antrojo Pasaulinio karo sovietai spėjo išleisti kelias šio žemėlapio laidas, apimančias ir Lietuvos teritoriją. Žemėlapiai parengti pasiremiant varstine carinės Rusijos imperijos topografine nuotrauka, turinys atnaujintas pagal naujausią kartografinę (Lietuvos, Lenkijos, Latvijos) medžiagą.

Išplėstos Naujienos
Kaip visada, įdomu stebėti vietovės pokyčius žemėlapių laidose. Sekant valstybinių institucijų pastangas, yra viltis, jog "kada nors" galėsime mėgautis visų laidų RKKA 1:50000 žemėlapiais (Lietuvos teritorijai, aišku).