2013 08 14
Parašė admin· 2013-08-14 21:34:35
Topographisch Militaerische Karte vom vormaligen Neu Ostpreussen oder dem jetziger Nördlichen Theil des Herzogthums Warschau nebst dem Russischen District Atnaujintas Prūsijos kartografų (parengė Johann Christoph von Textor, išleido Daniel Friedrich Sotzmann) parengto žemėlapio „Topographisch Militaerische Karte vom vormaligen Neu Ostpreussen oder dem jetziger Nördlichen Theil des Herzogthums Warschau nebst dem Russischen District...“ (Berlynas 1806-1808) aprašymas. Žemėlapis parengtas pagal Naujosios Rytų Prūsijos karinį žemėlapį (Krieges karte der Provinz New Ost Preussen), atvaizduoja ir dalį Lietuvos teritorijos - Užnemunę.

Išplėstos Naujienos
Belieka surasti šio žemėlapio 7, 9a, 10 lapus bei juos atskanuoti ir šis žemėlapis bus įvardintas kaip surastas.. Beje, ar žinote, jog pagal Naujosios Rytų Prūsijos Karo žemėlapį buvo išleisti dar keli 1:100000 - 1:1800000 daugialapiai žemėlapiai? Bandysime surasti jų pėdsakus Vokietijos bibliotekose...