2013 09 16
Parašė admin· 2013-09-16 20:48:41
Kaunas 1842 Carinės Rusijos imperijos periodo žemės valdų, dvarų, palivarkų, žemės atribojimo, miškų tvarkymo planų, kaimų, miestelių planų skyrius papildytas informacija apie sklypų ribų nustatymą (rus. межевание). Ten pat surasite Kauno, Merkinės, Breslaujos ir Raseinių miestų bei apylinkių žemėlapius (1842 m., mastelis 1:84000/2 varstai colyje).

Išplėstos Naujienos

Sąraše (nuoroda) skaimenizuoti apskričių žemėlapiai yra fotografuoti atskirais fragmentais. Ištisinis skaitmenizavimas dėlplanų dydžio ir labai prasto planų/žemėlapių stovio būtų įmanomas tik planus restauravus bei panaudojus specialią fotografavimo įrangą...

Archyve