2013 11 24
Parašė admin· 2013-11-24 21:36:46
Vilniaus miesto planas 1672 Skyrelis Vilniaus miestas planuose papildytas 1672 m., 1890 m., 1915 m. Vilniaus miesto planais (peržiūra pilnu dydžiu) bei 1942 m. Vilniaus miesto gatvių sąrašu (lietuvių ir vokiečių kalbomis, sąrašas atspausdintas Vilniaus miesto savivaldybės išleistame Vilniaus miesto plane (Plan der stadt Wilna, 1942 m., 1:15000).

Išplėstos Naujienos
1672 m. ir 1890 m. planas iš Крачковский Ю.Ф.Старая Вильна до конца XVII столетия, 1893.