Kiti Prūsijos žemėlapiai (17xx-1812)
Parašė admin· 2015-08-17 15:57:26
Jan Suchodolec Dėmesio verta knyga apie Prūsijos karalystės kartografų Samuelio ir Jono Vladislovo Suchodolec kartografinį palikimą. Jan Szeliga Działalność kartograficzna Samuela i Jana Władysława Suchodolców w Prusach w XVII i XVIII wieku.  Biblioteka narodowa, Warszawa 2004. (Lenkų kalba). Tarp kitų darbų detaliai aprašomas 1732 m. Prūsijos Karalystės žemėlapis masteliu 1:100000, atvaizduojantis ne tik Klaipėdos kraštą, bet ir visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasienį su Prūsija. Atnaujintas skyrelis kiti Prūsijos žemėlapiai 17xx-1812.

Išplėstos Naujienos
Knyga išleista kartu su CD, kuriame yra ir pats žemėlapis.