Devynduonių kaimo istoriją prisilietus
Parašė admin· 2016-06-11 22:43:37
Devynduonių kaimas Kitų Tarpukario Lietuvos žemėlapių skyriuje tęsiame žemės parceliacijos (dalijimo) paliestų dvarų, palivarkų ir kaimų istorijas. Šį kartą Devynduonių kaimo Kėdainių rajono pakraštyje istorija.

Išplėstos Naujienos
Kadangi Devynduonių kaimas minimas jau XVI a., pilną kaimo istoriją aprašyti neturime galimybės (gal kada nors). Kaimas bus matęs ir Švedų karus, LDK didybę (buvęs karališkuoju kaimu) ir nuosmūkį, Napoleono žygius, carinės Rusijos priespaudą, 1863 m. sukilimą, spaudos draudimą ir gavimą, Pasaulinius karus. Tūkstančių kaimo gyventojų gyvenimo istorijos tikriausiai labiausiai ir geriausiai atspindėtų ir kaimo istoriją.
Būtų nepaprastai įdomu susipažinti su Surviliškio parapijos parapijiečių sąrašais (XIX a, XX a.). 1925 m. žemės sąvininkų (tup pačiu ir šeimų) sąrašas pateiktas Kitų Tarpukario Lietuvos žemėlapių skyriuje.