2024-05-21 10:45:49
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Jonas Deksnys 1904-1989

JONAS DEKSNYS (1904-1989)

Jonas Deksnys

Jonas Deksnys gimė 1904 m. gruodžio mėn. 4 d. Butėniškio viensėdyje, Juodupės valsčiuje, Rokiškio apskrityje. 1925 m. baigęs Rokiškio gimnaziją įstojo į Prahos aukštąją technikos mokyklą ir įsigijo geodezijos inžinieriaus kvalifikaciją. Pinigų studijoms užsidirbdavo matininkaudamas vasaros atostogų metu.

Nuo 1932 m. jis Kauno Vytauto Didžiojo universiteto geodezijos katedros asistentas. Tuo pačiu metu 1933 - 1935 m. dirbo ir Kėdainių Aukštesniosios kultūrtechnikų mokyklos fotogrametrijos ir kadastro mokytoju. 193?- 1933 m., būdamas Kauno m. matavimų tarnyboje, įvykdė Kauno precizinę niveliaciją ir 1936 - 1937 m. vykdė praplėstos miesto teritorijos trianguliaciją.

Nuo 1929 m. bendradarbiavo leidiniuose "Matininkų ir Kultūrtechnikų balse", "Savivaldybėje", "Žemėtvarkoje ir Melioracijoje", čekų geodeziniame žurnale "Zemeričsky Vestnik", "Technikoje ir Ūkyje", "Kosmose", rašydamas geodezijos ir miestų tvarkymo bei aerogeodezijos klausimais.

Svarbesni jo straipsniai: "Miestų matavimo reikalai" (1933), "Geodezinė terminologija" (1934), "Gamta, urbanizmas, geodezija ir mes" (1935), "Geografijos naujosios priemonės ir Lietuva" (1935).

Uždarius Kauno Vytauto Didžiojo universitetą 1943 m., kurį laiką nedirbo. Grįžo į jį 1944 m. rudenį, kuriame dirbo iki 1956 m. Perėjęs į Vandens ūkio institutą jame dirbo iki 1974 m. Čia jis sudarė suvestinį Lietuvos aukščių katalogą ir reperių išsidėstymo schemas mastelyje 1 : 100 000.

Jono Deksnio iniciatyva buvo sudarytas Lietuvos hidrografinio žemėlapio M 1 : 200 000 redakcinis originalas. Iš įvairių šaltinių jis surinko upių ir šaltinių pavadinimus ir pravedė vandenskyrų linijas. Šią medžiagą panaudojo Lietuvių kalbos institutas, išleidęs "Lietuvos upių ir ežerų vardyną, kuris ir dabar plačiai naudojamas. Hidrografiniai žemėlapiai-schemos buvo suformuoti ir administracinėse rajonų ribose, pateikiant ir kitus svarbiausius vietovės objektus.

Marijampolės rajono hidrografinis žemėlapis

Marijampolės rajono Hidrografinis žemėlapis (1958, 1:100000)

Tarp nebaigtų Jono Deksnio darbų pažymėtini: "Lietuvos vietovardžių kaita XII-XX a.a.", "Suvalkijos žemių nuosavybes kaita nuo Vytauto Didžiojo laikų iki XX a." ir "Kauno miesto geodezinių darbų vykdymo studija".

Jonas Deksnys buvo Lietuvos istorijos, etnografijos, gamtos ir kultūros paminklų, jos gamtos tyrėjas ir mylėtojas. Per 50 metų lankydamas šios rūšies objektus, juos fiksuodavo piešiniuose, brėžiniuose, fotonuotraukose, aprašymuose ir pan. Šis pomėgis buvo pradėtas realizuoti besimokant vidurinėje mokykloje kasmetinių atostogų metu, vėliau universitete dalyvaujant prof. Kolupailos ir savarankiškuose baidarių žygiuose.

Jonas Deksnys
Jonas Deksnys išvykos metu, pirmieji Pokario metai
Kaunas, centrinis paštas
Kaunas, Centrinis paštas (pirmieji pokario metai)
Kaunas Donelaičio gatvė
Kaunas, Donelaičio gatvė (pirmieji pokario metai)
Geležinkelio tiltas
Kaunas, geležinkelio tiltas (pirmieji pokario metai)
Gruodžio gatvė
Kaunas, Gruodžio gatvė (pirmieji pokario metai)
Kaunas Juozapavičiaus prospektas
Kaunas, Juozapavičiaus prospektas (pirmieji pokario metai)
Juozapavičiaus prospektas
Kaunas, Juozapavičiaus prospektas (pirmieji pokario metai)
Vydūno alėja
Kaunas, Žaliakalnis, Vydūno ir Petrausko g. sankryža (pirmieji pokario metai)
Ąžuolynas

Kaunas, Žaliakalnis, Vydūno ir Petrausko g. sankryža, vaizdas į Ąžuolyną

Laisvės alėja
Kaunas, Laisvės alėja (pirmieji pokario metai)
Kaunas, Maironio muziejus
Kaunas, Maironio muziejus (pirmieji pokario metai)
Nemunas
Kaunas, Nemunas (pirmieji pokario metai)
Kaunas Prieplauka
Kaunas, Nemuno prieplauka (pirmieji pokario metai)
Prisikėlimo bažnyčia
Kaunas, Prisikėlimo bažnyčia (pirmieji pokario metai)
Rotušės aikštė
Kaunas, Rotušės aikštė (pirmieji pokario metai)
Nuotraukų autorius -Jonas Deksnys (1904-1989).

Vertinant J. Deksnio nuopelnus geodezijai krinta į akis didelis jo aktyvumas daugeliu geodezinių klausimų. Jo platus enciklopedinis išprusimas leido jam pasireikšti daugelyje to meto naujų reiškinių. Jis pirmasis pradėjo aeronuotraukos taikymo darbus Lietuvoje. Aktyviai juos propagavo. Jo paruošti ir vėliau aktyvūs aerogeodezininkai. A. Žalnierukas ir V. Vainauskas perėme daugelį J. Deksnio puoselėtų minčių. Jis, turbūt, pirmasis Lietuvoje panaudojo ir spalvotos nuotraukos taikymo galimybes. Nuo seno rinko senus vandenvardžius ir vietovardžius. Pirmasis iškėlė geodezinio žodyno būtinumą ir surinko pagrindinius jam terminus. Nors toks žodynas išėjo 1996 m., tačiau jo pradžią reikėtų sieti su J. Deksnio veikla. Vytauto Didžiojo universitete jam buvo suteiktas mokslo kandidato laipsnis, o 1941 m. ir docento vardas.

Jono Deksnio veikla charakteringa visa eile naujovių, kurias jis visada įvesdavo pradėdamas kokį nors darbą. Jis paskaitas skaitydavo jų neužbaigdamas, nes manė, kad studentas dar turi pats padirbėti bibliotekoje pasiėmęs reikalingus veikalus. Dar pats būdamas studentu, rinko folklorinius duomenis apylinkėse, kur tuo metu dirbo. Jis neblogai piešė, todėl paliko nemaža liaudies kryžių piešinių. Mėgo daug keliauti. Rinko laikraščių iškarpas apie geografinę aplinką ir kitas naujoves. Neabejotinai Joną Deksnį reikia laikyti pirmuoju lietuviškosios aerogeodezijos specialistu, nors jo tiesioginis darbas ir nebuvo tampriai susijęs su aerogeodezija. Jono Deksnio gyvenimas kviečia ir mus naujiems siekiams ir darbams, nors tie siekiai ir nebus vien tik geodeziniai.

Visą savo gyvenimą Jonas Deksnys domėjosi, rinko, kaupė ir analizavo Lietuvos ir kaimyninių valstybių teritoriją atvaizduojančią ne tik senąją kartografinę medžiagą bet ir to laikmečio Tarpukario Lietuvos bei kaimyninių valstybių naujausius kartografinius žemėlapius. Jono Deksnio žemėlapių rinkinys po mirties dukros D.Deksnytės - Mockienės, kartografų Antano Ražinsko, Romualdo Girkaus pastangomis buvo sutvarkytas ir perkeltas į aerogeodezijos institutą Kaune.

Mirė Jonas Deksnys 1989 m. kovo mėn. 30 dieną. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Literatūra:

Girkus R., Mockienė D. Inžinierius geodezininkas Jonas Deksnys (1904-1989) Jonas Deksnys svetainėje http://www.mockus.us/optimum/deksnys/st_deksnys.html

Girkus R.. Jono Deksnio pristatymas jo šimtmečio minėjime Aerogeodezijos institute Kaune. 2004m. gruodžio 8 d. Pristatymas svetainėje http://www.mockus.us/optimum/deksnys/pristatymas.html

Vainauskas V..Lietuvos fotogrametrijos pradininkas Jonas Deksnys. VU Geodezijos darbai Nr. 20. Vilnus, 1994.

Vainauskas V..Jonas Deksnys 90-mečiui paminėti. "Žemėtvarka ir melioracija". 1994, Nr.3

Mockienė D., Girkus R.. Laiškai iš netolimos praeities. "Geodezija ir kartografija", 2001, XXVII tomas, Nr.1.

Girkus R., Ražinskas A. Jonas Deksnys (1904-1989). Žemėtvarka ir hidrotechnika, 2004, Nr. 4, 104-105.

Mockienė D. Jonas Deksnys. 100 -čiui paminėti. "Geodezija ir kartografija", 2004, XXX t., Nr. 4.

Girkus R. Ražinskas A. Iš Kauno esplanadinių aikščių netolimos istorijos. Jonas Deksnys (1904-1989). "Geodezija ir kartografija", 2004, XXX t., Nr.4.

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,626,043 unikalūs lankytojai